Wachters

Pierre de Massangis, 5 kolommen van 36cm hoog, op cortenstalen plaat (nog niet helemaal uitgeroest).

De onder- en bovenkant van de 5 wachters zijn gelijkzijdige driehoeken die ten opzichte van elkaar zijn omgedraaid. Ze kunnen draaien rond een pin in de onderkant. Het resultaat zijn strakke kolommen die scheef lijken te staan, afhankelijk van hun positie: op de verticale foto leunt de voorste wachter naar voren, de achterste naar achteren. Ze staan in het gelid, maar ieder op een eigen manier. Toeschouwers kunnen zelf hun mooiste opstelling van de wachters maken door ze te draaien.