HOME foto

Beelden in steen

In 2001 ben ik begonnen met beeldhouwen om het werken met het hoofd aan de TU-Delft tegenwicht te bieden met werken met de handen. Vanaf de eerste les wist ik dat dit een blijvertje zou worden: het is prettig uit de hand gelopen.
Alle beelden staan op de overzichtspagina chronologisch ge- rangschikt, met het jongste beeld linksboven, het oudste beeld rechtsonder. Ik heb geen selectie gemaakt, dus ook de beelden waar ik zelf niet zo enthousiast over ben, staan ertussen. Veel beelden zijn verkocht, of gegeven aan goede vrienden en familie. De Hersengolf hangt in een gebouw van de TU-Delft. Mocht u belangstelling hebben voor een beeld dan hoor ik het graag.